Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for נובמבר, 2014

מוטב מאוחר מאשר לעולם לא (אנחנו צריכים כבר קטגוריה כזאת): באחד באוקטובר דהשנה פרסמה ח"כ איילת שקד פוסט בספר פרצופה ובו תגובה קריפטית קלות לצילומסך של כותרת וכותרת משנה מאתר חדשות זה או אחר:

shaked-second-part

תגובתה מהדהדת את זו שהגה ראש הממשלה בנימין נתניהו כתגובה למשפט מתוך נאום של ג'מאל זחאלקה בנאום בכנסת לפני למעלה משנה.

אבל מה, כאילו מה… מה? מה. מהההה

מה

הבה ננסה ללכת לקראת כבוד הח"כית, עד שנמצא הגיון בהצעת הניתוח התחבירי שלה. מקווה שלא נצטרך להגיע לדילוגי אותיות.

  1. נסיון ראשון: שקד מדברת על כותרת העל והכותרת. אבל נראה לי ש"המנהיגים נפגשו" היא לא בדיוק טענה שיש טעם או פאתוס בסתירתה.
  2. נסיון שני: שקד מחלקת את חלקי הציטוט שבגוף הכותרת. אבל יש כאן רק רכיב טענתי אחד – "אני מחויב לחזון שתי מדינות לשני עמים". ואולי הוא באמת לא נכון, ושקד קוראת לרה"מ שקרן, ואז מה החלק שלא יהיה?
  3. נסיון שלישי: רק הצירוף השמני שבתוך החזון שמוזכר בציטוט הוא מעניינה. "שתי מדינות" לא נכון, ו"שני עמים" לא יהיה? מפחיד, אבל הראשון לא ממש מצלצל הגיוני. הרי מדובר בחזון, מה "לא נכון" בו.
  4. למה אני ממשיך למנות נסיונות, לא בשביל זה יש מספור ברשימה הזאת כאילו וואלה יופי עד שוורדפרס נותנים לי חיים קלים במשהו אני צריך גם לשכפל להם את הסכעמה: החלק הראשון הוא הכותרת – ביבי ביבי שקרן שקרן – והחלק השני הוא, אמ, כל כותרת המשנה? חלק מכותרת המשנה? הצדדים לא ינצלו את ההזדמנויות החדשות במזה"ת?
  5. למעשה כשחושבים על זה העניין עם ההזדמנויות הוא החלק היחיד בכל הבלגן הזה שסביר להגיד עליו "לא יהיה" – גם הציטוט של אובמה בסוף כותרת המשנה הוא עובדתי ולא מרמז פני באות (ולמה הגרעין האיראני לא במרכז סדר העדיפויות, הא?).
  6. אה הא, אז אולי הסטטוס מתייחס למשלים של המובאה השגויה "הצהיר נתניהו הצהיר"? החלק הראשון הוא "[נתניהו] מחוייב לשלום עם הפלסטינים", והחלק השני הוא "על הצדדים לנצל את ההזדמנויות החדשות במזה"ת" (ומתוכו יש לחלץ את הנושא הפסוקי מרומז-הנושא "הצדדים ינצלו את ההזדמנויות החדשות במזה"ת"). קריפטי כבר אמרנו?
  7. אם כך, כברת דרך עשינו עד למסקנה הזו, אבל אני הלילה אישן בשקט. ועכשיו יש לנו סעיף על כל חלון דפדפן פתוח בהאייפון של ח"כ שקד. ועל כל מין שנתברכה בו ארצנו. ונאמר אמן.

Read Full Post »