Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for מאי, 2014

פוסט שני בסדרת התחקירים שלנו על תיקוני ניסוחים ממלכתיים לקויים.

הפעם, דווקא מספסלי האופוזיציה, או ליתר דיוק מכיסי ההתנגדות לראש הממשלה, בנגדה וביחדה כאחד. וכיוון שהעולם והמרשתת מתקדמים לשיתוף הקהילה, מיקור המונים וכל הג'ז הלז, תחרות שאינה נושאת פרסים בין קוראינו!

זהו את השגיאה הסמנטית שחלה בגרסה הראשונה לחוק להשתקת ישראל היום, הגם אם עברה מעט שח-רחוק שבור בדרכה אל המקור של אבישי עברי ומשם לדפי הפלוג, ותוקנה עד להגרסה שהונחה על שולחן הכנסת.

בין הפותרים נכונה תוגרל בדיחה שחוקה ממערכון של כוורת.

Read Full Post »

דסק הפולו-אפ של דגש קל נזכר לפתע בתחקיר קווי היסוד מימי הממשלה הקודמת, שם ציינו את העובדה המשעשעת שהממשלה מעוניינת לשים את החינוך "במרכז סדר העדיפויות", כלומר איפשהו באמצע. ובכן, אמר הדסק בינו לבינו, זה שנה שכבר יש ממשלה חדשה! האם היא תיקנה את סמנטיקתה?

יגעת – ומצאת. הנה קווי היסוד, שחור סרוק על-גבי פידיאף רעוע, אך עם ניסוח הגיוני בהיבט החינוך!

הממשלה תעמיד בראש מעייניה את נושא החינוך וההשכלה הגבוהה

ולהקורא ינעם. לפחות להקורא שדילג על הסעיף שמתחיל ב-"הממשלה תפעל באופן אקטיבי".

Read Full Post »