Feeds:
פוסטים
תגובות

Archive for אוקטובר, 2014

אז ב-"מי נגד מי" השבועי לאביב הורביץ מגיב בן כספית (בפעם הראשונה מתוך שתיים באותו טור, בחיי שההורביץ הזה נודניק חסר תקנה) ארוכות, ומסיים פסקה כך:

להפוך את זה לאיזה סוד כמוס שהוסתר מקוראיי התמימים זה פחות ממגוחך.

מחשבה ראשונה: וואלה, יש כאן שלילת חסר! הביטוי המקובל הוא "לא פחות ממגוחך", וכספית איכשהו הצליח לוותר על הלא. בניגוד לשלילת-יתר, שם מוסיפים נדבך שלילתי כלשהו כי שפה אנושית דבר קשה.

מחשבה שניה: אולי כספית כן יודע למה הוא התכוון, ופשוט יש כאן סקאלה פחות סטנדרטית אבל לא מופרכת שלפיה טענות עומדות על איזשהו רצף סבירוּת שבמקום די נמוך בו נמצאת השֶּׁנֶת "מגוחך", וכספיתוש מתכוון שמה שהורביץ טוען יושב אפילו מתחת לזה על הסקאלה דנן. אז כמו שאמרנו, לא בלתי סביר, אבל כן בלתי סטנדרטי. כמה בלתי סטנדרטי? ובכן, לפי גוגל, "פחות ממגוחך" (בתוספת הליטרל "-לא") מופיע בפסקי דין וחוקים.

גמר חתימוש לכולם!

Read Full Post »